MỤC TIÊU

1. Công dân Việt Nam trên 18 tuổi.
2. Có chứng minh nhân dân.
3. Có số điện thoại di động và thu nhập ổn định.

ĐẶC ĐIỂM

Kì hạn vay: Tối thiểu 92 ngày và tối đa 180 ngày.
Lãi suất tối đa: 10% (không thêm phí nào khác).

VÍ DỤ TRƯỜNG HỢP VAY

Nếu bạn vay 1.000.000đ, lãi suất là 10 % và lãi suất là 90 ngày, vậy số tiền phải trả là 1.024.657đ (cụ thể là 1.000.000*10%/365*90+1.000.000).
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin!

Địa chỉ: QPHP+HC Bình Khánh, District 2, Ho Chi Minh city
Đường dây nóng: Click vào từng sản phẩm để liên hệ trực tiếp.

VINVAY

Tên nền tảng: VINVAY
Lãi suất ngày
Định mức:1– 8 triệu
Kỳ hạn:92 – 180 ngày
Thời gian xin vay nhanh nhất :30 phút
Điều kiện xin vay:Từ 18 – 50 tuổi, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt đơn nhanh chóng, không cần bảo lãnh và thế chấp

FACEVAY

Tên nền tảng:FACEVAY
Lãi suất ngày
Định mức:1 – 8TR
Kỳ hạn:92 – 180 ngày
Thời gian xin vay nhanh nhất :10 phút
Điều kiện xin vay: Chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt đơn nhanh chóng, không cần bảo lãnh và thế chấp

ANDVAY

Tên nền tảng: ANDVAY
Lãi suất ngày
Định mức:1– 8 triệu
Kỳ hạn:92 – 180 ngày
Thời gian xin vay nhanh nhất :30 phút
Điều kiện xin vay:Từ 18 – 50 tuổi, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt đơn nhanh chóng, không cần bảo lãnh và thế chấp

TIKDONG

Tên nền tảng: TIKDONG
Lãi suất ngày
Định mức:1– 8 triệu
Kỳ hạn:92 – 180 ngày
Thời gian xin vay nhanh nhất :30 phút
Điều kiện xin vay:Từ 18 – 50 tuổi, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt đơn nhanh chóng, không cần bảo lãnh và thế chấp

Close Menu